Iontoforeza

Pozitivni učinci galvanizacije-iontoforeze

Poboljšavanje metabolizma, zbog gibanja iona u tjelesnoj tekućini te otvaranje kanala membrane bio-stanice.
Poboljšavanje prokrvljenosti, zbog ionskog puta te podražavanja živčanog sistema u sistemu krvnih žila što rezultira njihovo proširenje.
Povećava se otpornost protiv neželjenih utjecaja. Zbog povećane prokrvljenosti zone stimulacije, povećava se i broj krvnih zrnaca. Bijela krvna zrnca su tjelesna straža koja se bore protiv bolesti.
Također se ubrzava izmjena plinova.

Max.struja 0,1mA/cm2

VAŽNO!

Svi oblici liječenja moraju se izvoditi bezbolno!
Uvažavati kontraindikacije!
Kod svih sumnjivih slučajeva posavjetujte se s liječnikom.
Liječnik je nadležan za liječenje.

Uklanjanje kiselina iz tijela

Putovanje iona prouzrokuje uklanjanje kiselina iz tkiva. U tom procesu nastaju tvari koje ublažuju bol.

Ionoforeski učinak

Ako nanesemo na kožu ili spužvu elektrode aparata neki preparat s jednakim električnim nabojem kao što ga nosi odabrana elektroda, taj se preparat putem električnog polja, naprosto utisne u tijelo. Tu pojavu zovemo ionoforeza.

Elektroosmotsko djelovanje

Ioni mogu pokretati tekučine. Pod anodom tekučina prodire, a pod katodom zateže tkivo. Tu pojavu zovemo elektroosmoza.
Svi ovi postupci mogu se upotrijebiti u kozmetici i to pojedinačno ili u kombinaciji. Upravo zbog ovih saznanja, istosmjerna elektroterapija je značajan faktor u kozmetici.

Ionoforeza

Ionoforezu možemo označiti kao elektroferezu, ionsku terapiju ili elektrolizu. Ionoforeza predstavlja postupak kojim pomoću galvanske struje unosimo lijekove ili kozmetičke preparate u tijelo kroz neoštečenu kožu.

Proces ionoforeze

Ako izložimo otopinu, odnosno čovječje tijelo istosmjernom naponu tako da stavimo u otopinu dvije elektrode, odnosno da ih položimo na površinu ljudske kože, putovati će ioni (koji su se prije toga besciljno kretali u životnoj tekučini) zbog električke privlačnosti suprotnih polova, prema elektrodi suprotnog naboja i tamo se razelektrizirati.
Negativni pol( - ) zove se katoda. Pozitivni pol ( + ) zove se anoda. Ione sa pozitivnim nabojem koji putuju ka katodi nazivamo kationi, a ione sa negativnim nabojem koji putuju prema anodi anioni.
Na elektrodama se u toku rekombinacije naboja izlučuju tvari koje su prisutne u elektrolitu kao ioni u slobodnom kretanju pa na primjer od iona natrija Na++ stvara NaOh ( natrijeva lužina ). To se događa ispod anode. Ispod katode se rekombiniraju pozitivni ioni.

Izbor elektroda

Imajući u vidu područje stimulacije, možemo birati između pločastih ili vrpčastih elektroda. Dotok električne struje po jedinici površine jači je kod primjene manjih elektroda, a slabiji kod elektroda većih površina.
Nikada nemojte staviti elektrodu na kožu bez ovlaženog podloška. Uvijek namjestite mokru gazu, spužvicu ili neku drugu podlošku za jednokratnu uporabu izmedju elektrode i kože. Podlogu moramo dobro navlažiti kako ne bi došlo do prekida u električnom krugu i oštečenja kože zbog velikog prelaznog otpora.

Sporedni učinci

Galvanski ili metalni okus u ustima, pojavi se obično kod terapije lica ili gornjeg dijela vrata. Poslije terapije okus nestaje bez štetnih posljedica.

Terapija celulita ionoforezom

Kod tretiranja celulita najbolje rezultate pokazala je ionoforeza. U većini primjera terapija celulita se ograničava na terapiju bedara. Oboljela mjesta najprije očistimo toplim oblozoma. Onda nježno umasiramo anticelulitni žele. Najprije anticelulitni iono-losion po jednom ekstremitetu. Preparat unesemo ispod anode ( + ) ako je preparat pozitivnog predznaka. Elektrodne spužve dobro navlažimo ali pazimo da nisu previše mokre. Isto ponovimo i na drugom lokalitetu. Na svakom lokalitetu izvodimo ionoforezu 7-8 minuta. Kod terapije trbuha postupak je isti. Ako je potrebno poslije ionoforeze klijenticu ovijemo kompresionim zavojem.